Skip to Main Content

Korean Journal List: Romanized Korean Titles Hoo-Z

Korean 2

Hosei Kenkyu

K .J3 H68 Fu

Hosei Riron

K .J3 H68 Ni

Hwangyong Nonchong

HC470 .P55 H8

Hyondae Munhak

PL950 .A23

Hyondae Pukhan Yongu

DS930 .H96

Hyondae Sihak

PL974 .H96

Hyonsang Kwa Insik

AP95 .K6 H92

Kim Il-song Chonghap Taehak hakpo. Ch`orhak, Kyongjehak

B5251 .K547

Kim Il-song chonghap Taehak hakpo. Omunhak

PL997 .K6 K55

Kim Il-song Chonghap Taehak hakpo. Yoksa pophak

H8 .K57

Kiok Kwa Chonmang = Memory & Future

JQ1721 .A1 K56

Ko Munhwa

DS901 .K65

Komunso Yongu

CD254 .K6 K6

Konchuk

NA6 .K67 K65

Konchuk Yoksa Yongu

NA1560 .K68

Konchuksa = Korean architect

NA3584.6 .A1 K66

Konggan=Space

NA6 .K6 K6

Konsol Kyongje

HD9715 .K6 K66

Koreana (library retains current year only)

DS904 .K625125

Kugak Sosik

ML3752 .K83

Kugo Kungmunhak

PL901 .K8

Kugohak

PL901 .K85

Kukche Munje

D839 .K82

Kukche Munje Yongu

JX18 .N66

Kukhoebo

JQ1727 .K83

Kuksagwan Nonchong

DS901 .T33

Kukto

HT390 .K85

Kukto Kyehoek

HT395 .K6 K8

Kukto Yongu

HT395 .K6 K85

Kuktong Munje

DS501 .K85

Kyegan Kyongje Wa Sahoe

HC466 .K94

Kyegan Tonghyang Kwa Chonwang

HF1600.5 K94

Kyongje nonjip

HB9 .K97

Kyongje Sanhak

HC466 .K93

Kyongje Yongu

HC468 .A2 K9

Kyongjehak Yongu

HB9 .K86

Kyoyuk

LA1334 .K9 K92

Kyoyuk Hangul

PL901 .K93

Kyoyuk Munje Yongu

L71 .K6

Kyoyukhak Yongu

L71 .K955

Minjok Munhaksa Yongu

PL958 .M55

Minjok munhwa yusan

DS932.7 .M56

Minju Sahoe Rue Wihan Pyollon

DS922.46 .M562

Misue Sahak Yongu

DS901 .K64

Misulsa Nondan

N8 .K6 M62

Momm

GV1580 .D36 (f)

Munhak Hangul

PL901 .M75

Munhak Kwa Sahoe

PL950.2 .M864

Munhak Kwa Uisik

PL951 .M87

Munhak sasang

PL950.2 .M86

Munhak Tongne

PL969.8 .M86

Munhon Kwa Haesok

Z3316 .M87

Munhwa Kwahak

GN357 .M86

Munhwa sahak

DS904 .M824

Munhwa Yesul

NX584.6 .A1 M8

Munhwa yoksa chiri

DS902.17 .M86

Munhwao Haksup

PL901 .M86

Munye Chungang

PL950.2 .M84

Munye Hanguk

PL969.8 .M89

Munye Yongu

PL950.2 .M87

Muyok Sagmnu Yongu

HF3830.5 .A3375

Naeil ul Yonun Chakka

PL950.2 .N34

Nappon Wolbo

Z3316 .M86

Nara Kyongje

HC467 .N297

Nara Sarang

PL901 .N3

News

DS930 .N49

Nodong

HD8730.5 .A5 N63

Nodong Chongchaek yongu

HD8730.5 .A346

Nodongja Munje (No link)

PL973.2 .L33 N64

Nodongpop Yongu

KPA1270 .N63

Nongchon Sahoe

HN730.5 .Z9 C653923

Oeguk kwahak kisul tongbo. Kukto

TC801 .O36

Ohak Yongu

P9 .O65

Omun Saenghwal

PL907 .O58

Omun Yongu

PL908 .O58

Ono

P9 .O55

Onohak

P9 .O56

Paeksan Hakdo

DS901 .P34

Pansori Yongu

ML1751 .K6 P36

Para 21

PL958.7 .P37

Pogon Sahoe Nonjip

HB3652 .A3 I534

Pukhan

DS930 .P9

Pukhan Hakpo

DS930 .P92

Pukhan Yongu Hakhoe po

DS930 .P853

Pulgwang

BQ8 .K6 P79

Sachong

DS901 .S23

Sae Kil ul Yonun Kyoyuk Pipyong

LA1330 .S24

Sae kugo kyoyuk

PL901 .S34

Sae kugo Saenghwal

PL901 .S36

Sae omin

SH302.5 .S23

Saengsong Mumpop Yongu

P158 .S24

Sahak Yongu

D1 .S35

Sahoe Chongchaek Tongu

HN1 .S24

Sahoe Kwahagwon hakpo

HX415.6 .A4

Sahoe Kyongje Pyongnon

HC466 .S22

Sahoe pokchi wa nodong

HD8730.5 .A38

Sahoe Undong

HN730.5 .A56

Sahoe wa Yoksa

HN730.5 .A618

Sangyong Nonjip

HC467 .S26

Sanop nodong yongu

HD8730.5 .A37

Sanun chosa wolbo

HC466 .A1 H32

Saopch’e Impum Kullo Sigan Chosa Pogoso

HD5228 .S26

Segye ui Munhak

PN9 .S38

Si Munhak

PL974 .S5

Silchon Munhak

AP95 .K6 S48

Silloe yongu

HN730.5 .A64

Sin Tonga

AP95 .K6 S5

Sinmun Kwa Pangsong

PN4705 .S62

Soji hakpo

Z186 .K67 K94

Sojihak yongu

Z6958 .K6 S6

Solbi Tuja Kyehoek Chosa

HC470 .C3 S65

Sopyoug munkwa

Z1035.8 .K6 S67

Sori Madang

ML3752 .W65

Soul Taehakkyo Inmun Nonchong

AS559 .S67 I6

Ssial ui sori.

B8. K6 S75

Syamonijum Yongu

BL2236 .S5 S93

Taedong Munwha Yongu

DS501 .T46

Taehan Chiyok Sahoe Yong Yang Hakhoeji

TX360 .K6 C45

Taehan Konchuk Hakhoe Nonmunjip

NA6 .K67 T342

Taehan Konchuk Hakhoe Nonmunjip (kujokye)

TH4 .K6 T3

Toegye Hakpo

B5254 .Y48 T64

Tonga Yongu

DS501 .T4355

Tongil Chollyak Porom Pogoso

DS917.442 .T64

Tongil chongchaek yongu

DS917.44 .T645

Tongil Hanguk

DS917.25 .T631

Tongil Munhak

PL997 .K62 T66

Tongil Munje Yongu

DS917 .T662

Tongso Munhak

PL969.8 .T67

Tongso Yongu

CB251 .T63

Tosi Chongbo

HT395 .K6 T67

Tosi Haengjong Hakpo

JS7391 .A1 T67

Tosi Munje

HT101 .T68

Tosogwan

Z846 .K6 T6

Tosogwangye

Z845 .K6 T61

Uijong Yongu

JQ1727 .U5

Umak Kwa Minjok

ML342 .U43

Uri Munhwa

DS904 .U75

Voksa Pipyong

DS901 .Y64

Wolgan Inmue Kwa Sasang

DS922.46 .W65

Wolgan Konchuk Munhwa

NA6 .K67 W64

Wolgan Mal

AP95 .K6 M34

Wolgan Munhak

PL950.2 .W65

Wolgan Munye Sajo

PN9 .W64

Wolgan Tongnip Kinyomgwan

DS916.59 .W65

Wolgon Choson

AP95 .K6 W63

Wolgon kukpang kwa kisul

UF500 .K85

Yesul Kyoyuk

NX384.7 .A1 Y48

Yesul Segye

NX584.6 .A1 Y47

Yoksa  Yongu

DS901 .Y656

Yoksa Hakpo

DS901 .Y65

Yoksa Kwahak

D1 .Y65

Yoksa Kyoyuk

DS901 .Y652

Yoksa Minsokhak

DS904 .Y636

Yoksa Munje Yongu = Critical Studies on modern Korean history

DS915.56 .Y65

Yonse uisahak

R627 .Y63

Yosong Munhak Yongu

PL957.5 .W65 Y63

Yosong Tonga

AP95 .K6 Y65

Yosong Yongu

HQ1765.5 A45

Yugyo munhwa yonogu

B5253 .C6 Y834

Subject Guide

Profile Photo
Ellie Kim
Contact:

Hamilton Library
2550 McCarthy Mall
University of Hawaii at Manoa
Honolulu, HI 96826 USA

eunahkim [at] hawaii.edu
Subjects: Korea